⚖ مطابق با ماده ‌ 148 قانون کار ،کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام‌نمایند.
✍و بر همین مبنا در ‌ماده 183 قانون مذکور به صراحت عنوان شده: کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده 148 این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به‌کارگر (‌سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهد شد

منبع : خانواده صنعت چاپ خراسان رضوی |قانون بیمه نمودن کارگران
برچسب ها : بیمه ,کارگران ,نمودن ,نمودن کارگران ,بیمه نمودن ,بیمه نمودن کارگران